Navigation

Care este viziunea de 20%, Ce înseamnă Vision?

De aceea, noi vrem ca toți românii să aibă un acces echitabil la educație.

1.1. Crearea unei viziuni strategice

Cetățenii români ar trebui să beneficieze de educație continuă pe tot parcursul vieții și să poată face schimbări în carieră, dacă este necesar. Dorim ca toate schimbările și lucrurile noi care sunt introduse în sistemul de învățământ să aibe la bază experiența cadrelor didactice și să fie în concordanță cu nevoile comunităților care frecventează școala.

care este viziunea de 20%

Vrem să decuplăm problema educației de la jocurile politice, să creăm garanții la nivel legal și organizațional pentru managementul educațional, în cooperare cu actori din domeniul profesional și social. Vom restabili libertatea activității de predare și vom reda elevilor bucuria de a învăța.

Vrem să reducem numărul de ore obligatorii, să mărim numărul de ore opționale și să îmbunătățim disponibilitatea acestora. Vom crea condițiile materiale și sociale necesare pentru învățământul la zi, eliminând, în același timp, natura sa obligatorie.

De asemenea, dorim să creștem importanța acordată artelor și activității fizice, în primul rând prin extinderea gamei de opțiuni extracurriculare. Vom acorda o importanță deosebită dezvoltării abilităților de bază.

Vom sprijini diseminarea unor metode pedagogice digitale mai eficiente și de viitor. Într-o lume aflată într-o continuă schimbare, școala ar trebui să se concentreze pe învățare, cu accent pe abilitățile necesare pentru autoorientare, rezolvarea problemelor și cooperare.

care este viziunea de 20%

Prin urmare, vrem să elaborăm un curriculum național de bază, care să conțină obiectivele și valorile pedagogice descrise pentru fiecare direcție de dezvoltare din fiecare domeniu de învățământ.

Programele-cadru obligatorii trebuiesc înlocuite cu programele opționale, iar programele de la nivel local ar trebui să fie elaborate în colaborare și prin decizie autonomă între conducerea școlii, învățător și părinți, ținând cont de interesele, vârsta și caracteristicile locale ale elevilor.

Viziunea noastra

Manualele școlare ar trebui să primească o calificare și autorizare responsabilă, în cadrul unor grupuri de autori și editor acreditate profesional.

Vom sprijini sistemul școlar prin toate mijloacele să devină un instrument eficient în reducerea lacunelor sociale. Segregarea și diferențierea copiilor bogați de cei săraci poate fi atenuată numai dacă există cadre didactice instruite și bine plătite pentru a face față unor astfel de situații.

care este viziunea de 20%

Un obiectiv prioritar este acela de a după 40 de ani de vedere un sistem de școlarizare corect și profesional pentru copiii din toate păturile sociale.

În fiecare așezare trebuie să existe un număr suficient de creșe și grădinițe și școli elementare. Primii șase ani de viață sunt cruciali în dezvoltarea personalității unui copil și pentru echilibrarea diferențelor culturale aduse de acasă.

Scopul nostru este să dăm la cât mai mulți copii, în special celor defavorizați, acces la educație.

care este viziunea de 20%

În opinia noastră, cea mai eficientă reformă educațională este creșterea calității pregătirii cadrelor didactice și transformarea acestei profesii într-o profesie atractivă pe piața muncii. Ne dorim ca cei mai talentați studenți din universități să aleagă cariere didactice într-un cadru profesional și remunerat ca atare.

Fresh articles

Suntem conștienți că acest lucru va necesita o schimbare radicală a condițiilor organizaționale, materiale și a calității intelectuale, în foarte multe cazuri. În formarea ulterioară a cadrelor didactice, obiectivul nostru principal va fi diseminarea metodelor pedagogice creative centrate pe individ, înțelegere și orientare către aplicabilitate.

Vom crește semnificativ salariile celor care lucrează în învățământul public. Salariul cadrelor didactice de astăzi este disproporțional cu nivelul de uzură de ordin fizic și mental.

Ce înseamnă media 20-20 și cum este măsurată?

Considerăm că plata diferențiată este cel mai eficient instrument de stimulare, care ia în considerare performanța profesională reală, precum și circumstanțele care îngreunează activitatea de predare și educare. Ne propunem să inițiem o creștere imediată a salariilor pentru educatorii începători. Aceasta este cea mai profitabilă investiție în viitor - nimic nu servește la creșterea unei națiuni în măsura în care o face educația.

Oportunități de formare profesională la toate nivelele. Dorim să oferim oportunități de specializare ulterioară, la toate nivelele de formare profesională, care pot duce absolvenții la un nivel superior de educație.

În învățământul universitar, raportul dintre cunoștințele profesionale și educația de bază este stabilit în condițiile în care sarcina educației publice nu este de care este viziunea de 20% furniza forța de muncă, ci de a emite tinerii capabili să învețe și să se autodezvolte și să integreze social cu succes. Vom crea condițiile pentru restabilirea învățământului obligatoriu până la vârsta de 18 ani.

Pregătirea pentru care este viziunea de 20% viitorului nu este doar un lucru oarecare, ci reprezintă sarcina de bază viziune în energie educației publice. Deteriorarea dramatică a vieții pe pământ necesită o mai bună înțelegere a relației dintre funcționarea civilizației industriale și schimbările naturii, conflictele de conviețuire globală și conștientizarea noilor dimensiuni ale responsabilității noastre morale.

Acest program politic dedică un rol proeminent acestor subiecte. Totuși, scopul pedagogiei durabile este de a dezvolta o nouă abordare a vieții și valorilor, instrumentele sale cele mai importante sunt, prin urmare, practice: conexiunea vie cu mediul natural și social, propria gospodărire a școlilor, exemplul profesorilor etc.

Related Content

Vom sprijini învățământul superior din România viziune simultană își poată recăpăta standardele ridicate pe care le-a avut în trecut. Vom lua măsuri astfel încât înființarea, întreținerea și finanțarea bugetară a universităților și facultăților să fie supuse unor cerințe stricte de calitate. Vom pune capăt proliferării instituționale neautorizate în scopuri guvernamentale, interese politice locale, ambiții profesionale sau considerente de afaceri.

Vom extinde educația universitară gratuită, precum și programele de master sau doctorat.

Ce înseamnă media și cum este măsurată?

Vom consolida autonomia universităților și vom crește responsabilitatea liderilor acestora.