Matematică și viziune,

Matematică și viziune

Matematică și viziune

Incidenţe şi conexiuni între limbajul poetic şi cel matematic a. Incidenţe şi conexiuni între poezie şi matematică "Oricât ar părea de contradictorii aceşti doi termeni la prima vedere, există undeva, în domeniul înalt al geometriei, un loc luminos unde se întâlneşte cu poezia", spunea Ion Barbu într-un interviu.

  1. Se poate vindeca viziunea 4
  2. Pe de altă parte, tot cu aceleași prilejuri am abordat primele trei din palierele menţionate, cele consacrate comunicării, limbajului, ştiinţei şi matematicii, încercând să indicăm o configurație comprehensivă în ceea ce le priveşte.

Această convergenţă, această accedere într-un loc înalt şi luminos a rămas în permanenţă - ca orice tendinţă spre absolut - o aspiraţie, o sete niciodată deplin satisfăcută. Efortul spre totalitate este, de fapt, unul de recuperare a omului integral, nescindat. La greci, teoria matematică a armoniei făcea parte dintr-o teorie generală despre armonia cosmosului, iar poemele ce ţineau de ritualul misterelor antice constituiau doar pentru neofiţi simple viziuni lirice, drame omeneşti, în vreme ce pentru iniţiaţi ele erau veritabile "revelaţii", drame divine.

  • Acuitate vizuala 1
  • Matematică și viziune,
  • Ion Barbu | Partea I
  • Matematică - Wikipedia

Astfel, Barbu se situează în descendenţa unor spirite ca Platon, Descartes, Leibniz, Husserl care preconizau faptul că domeniul ştiinţelor exacte trebuie să fie complementar cu cel al ştiinţelor umane, să devină "Mathesis universalis", pentru a se putea pătrunde cât mai mult în adevărul cunoaşterii.

Iar matematica şi poezia se află deja, fiecare în parte, atât la rădăcinile cunoaşterii, cât şi în perspectiva matematică și viziune a unei asimetrie oculara transfiguratoare, care percepe lumea în ansamblul ei.

Viziune matematică

În primul rând, ambele sunt roade ale creaţiei libere, în care, totuşi, ideea de ordine e fundamentală.

Ambele presupun un anumit stil, în care concizia e caracteristica principală, un spirit constructiv, creator, nu simplu interpretativ sau descriptiv, în viziunea căruia atât matematica, cât şi poezia iau în consideraţie, în locul unei singure lumi, cea prezentă, toate lumile posibile.

matematică și viziune

Totodată, şi matematicile şi poezia şi arta mobilizează resurse interioare nu foarte diferite. Raţiunea şi sensibilitatea nu se exclud, ci se potenţează reciproc. Creatorul total uneşte în el spiritul de geometrie şi pe cel de fineţe, aşa cum s-a întâmplat uneori în Renaştere, aşa cum au dorit romanticii germani.

Comun celor două domenii este şi un orizont al misterului, situat de altfel la limitele oricărui domeniu al spiritului, realitate pe care Blaga a articulat-o atât de convingător.

Dincolo de un efort conştient de contopire a celor două domenii, spirite aparţinând unuia dintre ele au avut intuiţii profunde şi au anticipat involuntar evoluţii ulterioare ale celuilalt domeniu. Punctele comune nu doar poeziei şi matematicii, ci oricărui domeniu al spiritului, se referă şi la modul de transformare şi rafinare a conceptelor în timp, la reformularea lor în alţi termeni, ca şi la mecanismele de operare ale gândirii analogice.

6 Ore Muzică concentrare: Muzică studiu, Muzică undele Alfa, Muzică pentru teme de casă ☯619

Epoca actuală a confirmat şi a amplificat această viziune. Un exemplu îl constituie importanţa şi amploarea pe care a dobândit-o teoria haosului în ansamblul cercetărilor ştiinţifice, paralel cu importanţa acordată activităţii onirice şi proceselor subconştiente, atât ca premise ale activităţii creatoare, cât şi ca teme de meditaţie artistică.

Poezia şi matematica se pot întâlni aşadar, pot dezvolta corespondenţe, ambele presupunând însă un nivel spiritual deosebit de elevat.

Viziune matematică. Tradiţia predării matematicii într-o abordare preponderent procedural-formală a avut ca efect o viziune deformată a elevilor asupra matematicii, ca fiind ceva strict formal, instrumental şi calculatoriu.

De aceea e şi foarte greu ca o aceeaşi persoană să meargă pe ambele "căi". Matematică și viziune dificultate a fost resimţită din plin de Ion Barbu.

  • Hipermetropia tund un ochi
  • Misiune și viziune, Viziune matematică
  • Alta Matematica | PDF
  • Viziune matematică - Metoda de restaurare a vederii pentru miopi

Considerând că n-a reuşit să atingă acea convergenţă ideală, poetul s-a retras în domeniul matematicilor, fără însă a fi scăpat vreodată de nostalgia complementarităţii.

Privind cu detaşarea şi claritatea pe care trecerea timpului le articulează, putem spune că în persoana lui Barbu aceste contradicţii s-au topit pentru că în el n-au încetat să coexiste matematicianul şi poetul de geniu. Vocaţia ştiinţei şi a poeziei a fost pentru el prelungită dincolo de operă, asumată în viaţă până la ultimele consecinţe.

matematică și viziune

Sus b. Incidenţe şi conexiuni între limbajul poetic şi cel matematic La Ion Barbu, ca şi la alţi creatori moderni de exemplu Paul Valéryeste evidentă existenţa mai multor suprapuneri între cele două limbaje, care se pot completa şi îmbogăţi reciproc. Laconismul, concizia unei teoreme matematice se poate transfera într-o expresie literară esenţializată la maxim, ermetică e.

Model matematic al unui sistem de viziune Euclid Este posibil ca oamenii să-și fi dezvoltat anumite abilități matematice încă înainte de apariția scrierii. A studiat la New York, la Universitatea Lund din Suedia, a predat la Londra, iar apoi s-a stabilit la Viena, unde este profesor la catedra de matematică a Universității din Viena din Premiul Wittgenstein este cel mai important premiu în științe din Austria, acordat o dată pe an, pe baza recomandării unui juriu de 12 experți internaționali niciunul din Austriași acoperă domeniile matematică, științe ale naturii, inginerie, medicină, științe sociale și științe umaniste. Cel mai vechi obiect care dovedește existența unei metode de calcul este osul din Ishangodescoperit de arheologul matematică și viziune Jean de Heinzelin de Braucourt în regiunea Ishango din Republica Democrată Congocare datează din viziune matematică Dezvoltarea matematicii, ca bagaj de cunoștințe transmis de-a lungul generațiilor, în primele civilizații, este legată strict viziune matematică aplicațiile sale concrete: comerțulgestiunea recoltelor, măsurarea suprafețelor, predicția evenimentelor astronomice și, câteodată, de ritualurile religioase. Aceste nevoi au dus la împărțirea matematicii în ramuri ce se ocupau cu studiul cantității, structurii și spațiului. Misiune și viziune Primele descoperiri matematice țin de extragerea rădăcinii pătratea rădăcinii cubice, rezolvarea unor ecuații polinomiale, trigonometriefracții, aritmetica numerelor naturale etc.

Tudor Vianu găsea o înrudire firească între limbajele diferitelor matematică și viziune, justificată de existenţa izvorului lor comun - limbajul natural. Fiind în primul rând activităţi ale spiritului, poezia şi matematica vor oglindi într-o manieră proprie schimbările pe care le suferă "spiritul veacului". Un exemplu în acest sens îl constituie schimbarea de paradigmă culturală din secolul nostru; din cercetare atât în ştiinţă, cât şi în literatură aproape că a dispărut ideea de carte monumentală, de tratat, predominând articolul, eseul, studiul.

matematică și viziune

Uneori matematicienii îşi consacră întreaga viaţă conceperii sau demonstrării unei singure teoreme celebre precum cea a lui Fermat. Ţelul lui Barbu în adâncirea şi întrepătrunderea celor două limbaje - pe care îl vede atins la Rimbaud - era "o anume generalitate şi valabilitate atotputernică, prin care devenim stăpâni pe realitate, pe lumea posibilităţilor de exprimare", ca şi cucerirea, atingerea "cuvântului complet. Tentativa lui Ion Barbu de esenţializare a celor două limbaje se confruntă cu limite inerente, pe care el le-a resimţit amplificat.

matematică și viziune

Rămâne, însă, acea fascinantă punere în stare de comunicare, deşi imperfectă şi temporară, a două limbaje net superioare limbajului natural ca posibilităţi de expresie, de sugestie şi de a ne plasa în starea de comunicare cu realitatea transcendentă.