AGENȚIA DE DEZVOLTARE SOCIALĂ DE VIZIUNE

Ocuparea viziunii

Conținutul

  ocuparea viziunii

  Contact Context În prezent, sectorul cultural din România nu beneficiază de un document strategic asumat la nivel guvernamental, pe termen mediu și lung, care să poată constitui baza întregului sistem de planificare culturală la nivel național, capabil să ofere coerență, continuitate și care să permită fundamentarea documentelor strategice cu caracter național, județean și local, precum și a documentațiilor operaționale pentru programe și proiecte finanțate din fonduri publice, motiv cât durează restaurarea vederii care unul dintre obiectivele specifice ale acestui proiect constă în optimizarea proceselor decizionale, asigurarea coerentei și a unei viziuni comune in sectorul ocuparea viziunii prin elaborarea unui document strategic national in domeniul răsaduri pentru viziune. În vederea atingerii acestui obiectiv, Ministerul Culturii își propune elaborarea unei Strategii Sectoriale în Domeniul Culturii pentru perioadace va avea în vedere și obiectivele Agendei pentru dezvoltare durabilă.

  Documentul strategic va asigura coerență, continuitate și transparență în cadrul sistemului de planificare și ocuparea viziunii în domeniul cultural, atât prin identificarea, etapizarea și prioritizarea nevoilor acestui domeniu cât și prin identificarea căilor de acțiune, estimarea rezultatelor și stabilirea unui set de indicatori operaționali și a unui sistem de monitorizare.

  ocuparea viziunii

  Strategia sectorului cultural va avea acoperire națională și va fi corelată cu prevederile Agendei pentru Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite, luând în considerare documentele programatice naționale, europene și ale organismelor internaționale relevante pentru domeniul culturii, precum Ocuparea viziunii sau Consiliul Europei.

  Strategia va fi corelată și cu prevederile Strategiei naționale privind protejarea monumentelor istorice, elaborată în cadrul proiectului SIPOCA - Monumente istorice - planificare strategică și politici publice optimizate.