Categorii de beneficiari

Oftalmologie a comisiei de certificare superioară. Oftalmologie a comisiei de certificare superioară. Domeniul de competenţă

Conținutul

  Comisia pentru protectia persoanelor adulte cu handicap Comisia pentru protectia persoanelor adulte cu handicap, prevazuta la art.

  test viziune cană viziune dacă vedeți cât este numit

  În exercitarea atribuţiilor privind încadrarea unei persoane adulte într-un grad de handicap, comisia de evaluare analizează dosarul întocmit de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, organizat potrivit art. Comisia de evaluare eliberează certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap şi elaborează programul individual de reabilitare şi integrare socială.

  viziunea minus 5 este proastă cum să îmbunătățiți vederea cu o masă

  În exercitarea atribuţiilor privind orientarea profesională a unei persoane adulte cu handicap, comisia de evaluare eliberează certificate de orientare profesională.

  Comisia este alcatuita din 4 persoane si are urmatoarea componenta : - un preşedinte, medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, interne sau de sănătate publică, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical cu durată de cel puţin un an; -un medic specialist, propus de direcţia de sănătate publică judeţeană, cu următoarele specialităţi, în funcţie de afecţiunea care produce handicapul: interne, chirurgie — ortopedie, oftalmologie, psihiatrie, neurologie; -un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi de protecţie specială a persoanelor cu handicap, cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap; -un psiholog.

  toate medicamentele pentru vedere nervozitate datorată vederii