Vederea conducând un vehicul

Vederea conducând un vehicul. Account Options

Din motive de simplificare administrativă, unele coduri ar trebui, de asemenea, să fie eliminate, unificate cu alte coduri sau scurtate.

tratament pentru vedere descărcare gratuită dacă arterele sunt îngustate la vedere

Întrucât tehnologia vehiculelor moderne permite vederea conducând un vehicul auto să conducă anumite vehicule obișnuite aplicând o forță mai redusă, de exemplu, în cazul mișcării volanului sau al frânării, și pentru a le oferi acestora mai multă flexibilitate, asigurându-se totodată funcționarea în siguranță a vehiculului, ar trebui introduse coduri care ar putea permite conducerea vehiculelor care sunt compatibile cu forța maximă pe care conducătorul auto este capabil să o aplice.

Prin urmare, ar trebui, de asemenea, să fie creată o secțiune pentru aceste coduri privind utilizarea limitată.

tratamentul vizual cu laser video ce înseamnă viziunea 1 1

Pentru a facilita utilizarea și acceptarea etilotestelor antidemaraj și luând în considerare recomandările formulate în studiul privind prevenirea condusului sub influența alcoolului prin intermediul etilotestelor antidemaraj 2ar trebui să se introducă un cod armonizat în acest sens. Articolul 2 1 Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la 1 ianuarie Statele membre comunică Comisiei textul acestor acte.

Cum se franeaza corect

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale.

Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

naut pentru a îmbunătăți vederea viziune îmbunătățită prin metoda video bates

Articolul 3 Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Articolul 4 Prezenta directivă se adresează statelor membre.

viața oamenilor fără vedere test de viziune Văd 4 linii

Adoptată la Bruxelles, 24 aprilie Pentru Comisie.