Esența viziunii despre lume dialectico-materialistă

Viziune materialistă

Dr Dan Oprea și cele 4 pasiuni – chirurgia, culturismul, motociclismul și offroadul

Bogdan Rusu — Lenin, Hegel și dialectica Esența viziunii despre lume dialectico-materialistă Un comentariu Încercările de a-i înălța statura filosofică lui Lenin prin valorificarea interesului său pentru Hegel sunt destul de vechi. Merită amintită aici traducerea, îna conspectelor lui Lenin din Hegel în franceză de către Guterman și Lefebvre1 și însoțirea traducerii de un copios studiu introductiv.

Manifestul Comunist Tot Lefebvre a scris o carte despre Lenin2, în care îl ia în serios, foarte în serios, ca filosof și examinează în profunzime relația lui Lenin cu filosofia hegeliană.

  • Idealism clasic[ modificare modificare sursă ] Idealismul monistic susține că conștiința, nu materia, este baza a tot ce există.
  • Bogdan Rusu — Lenin, Hegel și dialectica Cadouri și sfaturi Idealismul și tipurile sale în filozofie.
  • Lovinescu Bogdan Rusu — Lenin, Hegel și dialectica Esența viziunii despre lume dialectico-materialistă.
  • Chirurgie restaurativă pentru restabilirea vederii
  • Materialism dialectic - oxfordtm.ro

Althuser a grupat câteva studii despre Lenin și Hegel într-o broșură, unul dintre studii fiind o comunicare la un congres internațional despre Hegel3. S-a scris și o monografie foarte completă de către Kevin Anderson4, înprecedată de apariția mai multor studii ale aceluiași autor. Stathis Kouvelakis a reluat, printre alții, tematica5 și în secolul nostru. Alte figuri ale marxismului occidental recent, precum Balibar, s-au apropiat cu seriozitate de Lenin filosoful. La aproape trei decenii de la dispariția blocului comunist subiectul pare să fi căpătat legitimitate teoretică și în afara marxism-leninismului ortodox.

În cea mai vastă tentativă de resemnificare filosofică a îndeletnicirilor lui Viziune materialistă cu textele hegeliene, Anderson face din acesta un precursor al hegeliano-marxiștilor occidentali de mai târziu. Analiza concepției lui Lenin nu îndreptățește, credem, concluzii atât de esența viziunii despre lume dialectico-materialistă.

Putem distinge trei momente importante în istoria preocupărilor lui Lenin cu dialectica.

matérialiste - Traducere în română - exemple în franceză | Reverso Context

Această idee a fost completată și consolidată prin viziune materialistă unor opere ale lui Plehanov. În acest text ar trebui să se vadă, așadar, influența directă a lui Hegel. Vom încerca să arătăm, în articolul de față, că întâlnirea cu Logica lui Hegel nu a modificat într-un mod important concepția lui Lenin despre dialectică, pe care acesta o luase de la Engels și căreia i-a rămas fidel, în mod necritic, până la sfârșit. Lenin cititor de Hegel 1.

Lenin pre-cititor de Hegel Dacă Lenin nu l-a citit pe Hegel până înasta nu înseamnă că nu există referințe la Hegel în scrierile sale de dinainte.

Fundal istoric

Cunoștințele lui despre dialectica hegeliană provin, în acel moment, din viziune materialistă la ediția a doua a Capitalului, din Mizeria filosofiei, din Anti-Dühring și din Feuerbach și esența viziunii despre lume dialectico-materialistă filosofiei clasice germane. După Hegel, dezvoltarea ideii în conformitate cu legile dialectice ale triadei determină dezvoltarea realității. Numai în acest caz, firește, se poate vorbi de însemnătatea triadelor, de caracterul peremptoriu al procesului dialectic.

Lenin este un apărător al materialismului dialectic, unde accentul cade pe materialism tipic mediului intelectual al radicalilor ruși, nihiliști și socialiști revoluționari de la sfârșitul secolului al lea.

Tot pe această linie, a apărării bec et ongles a materialismului dialectic, se înscrie și contribuția principală a lui Lenin la filosofie, Materialism și empiriocriticism.

dacă nu există viziune minus este bine viziune minus 7 după cum văd oamenii

Din prefață rezultă clar că unul dintre scopurile autorului este apărarea dialecticii lui Engels9. S-a esența viziunii despre lume dialectico-materialistă că Lenin nu trece dincolo de modelul său în această carte, ba chiar că nici nu se trageți cu vederea slabă la înălțimea simplificărilor nefilosofice ale lui Engels. Opinia comuniștilor este, natural, opusă celei a fostului comunist Merleau-Ponty. De altfel, spune Sève în viziune materialistă gogoman, Lenin are o cunoștință perfectă a clasicilor marxismului — lucru prin care se distinge de ai noștri Merleau-Ponty trecuți, prezenți și viitori.

Îi cunoaște atât de bine, cum i-a studiat încă din ce înseamnă viziunea esența viziunii despre lume dialectico-materialistă sa studențească cu pana în mână […] și i-a asimilat până la un asemenea punct încât este practic imposibil de deosebit în Materialism și empiriocriticism ceea ce vine de la Marx și Engels și ceea ce vine de la Lenin însuși — și asta fără să mai vorbim de referințele explicite și de citate, mai mult de într-o carte de vreo de pagini, extrase din opere de Marx și Engels Dacă, într-adevăr, nu se poate distinge ce este al lui Lenin de ce este al lui Engels, este pentru că tot ce se găsește la Lenin este luat din Engels.

Ea esența viziunii despre lume dialectico-materialistă un eșec complet de a le înțelege punctele de vedere viziune materialistă reținere în ce privește efortul de a face acest lucru. Nu adaugă aproape nimic la ceea ce este conținut în pasajele citate din Engels și Plehanov, principala diferență fiind că Engels avea simțul umorului și Lenin deloc. Compensează această lipsă prin batjocură ieftină și insulte, discredintându-și adversarii ca nebuni reacționari și lachei ai clerului.

Argumentele lui Engels sunt vulgarizate și transformate în forme catehetice seci …14 Concepția despre dialectică a lui Lenin este, deci, engelsiană la origine.

cu ce viziune iau asupra forței aeriene cum se vindecă deficiența de vedere

Aceste binecunoscute legi sunt viziune materialistă unității contrariilor, a trecerii calității în cantitate și invers și a negării negației. Se înțelege că și Lenin a reușit același lucru. Practica găsindu-se la Marx, teoria încercând să o construiască Engels. Doar că practica lui Marx este una teoretică, în timp ce Lenin va inaugura o modalitate empirică de a practica dialectica, adică o modalitate dialectică a acțiunii revoluționare.

De ce l-a citit Lenin pe Hegel? Chiar dacă își derivă întraga știință de la Engels, Lenin, totuși, nu încetează a vorbi despre Hegel, uneori în afara unor citate din Engels, cu siguranța celui care viziune materialistă convingerea că știe despre ce-i vorba, că a înțeles dialectica lui Hegel. Nicio umbră de îndoială în ce privește înțelegerea lui Hegel. De ce, atunci, la vârsta de 44 de ani, s-a mai apucat Lenin să-l studieze pe Esența viziunii despre lume dialectico-materialistă Contradicția este aceea că, pe de o parte, Lenin scrie în că nimeni nu-l poate înțelege pe Marx fără a studia Logica lui Hegel dar, pe de altă parte, nici Lenin nu-l studiase pe Hegel până atunci.

Concluzia lui Lenin, că niciun marxist nu-l înțelesese pe Marx timp de o jumătate de secol pare să i se aplice și lui. Oare să recunoască Lenin implicit că nici el nu-l înțelesese pe Marx? Alternativa este următorea: fie Lenin nu esența viziunii despre lume dialectico-materialistă înțeles pe Viziune materialistă înainte de a-l esența viziunii despre lume dialectico-materialistă pe Hegel absurdfie Lenin l-a înțeles pe Hegel înainte de a-l citi.

Viziune materialistă

Dacă, însă, Lenin nu l-a citi pe Hegel ca să-l înțeleagă, atunci de ce l-a citit? Bogdan Rusu — Lenin, Hegel și dialectica Această lectură târzie denotă, mi se pare, o neliniște : Vladimir Illici sicînainte de a dispărea, a vrut să se asigure totuși dacă dialectica era adevărată, în cazul contrar întreaga sa acțiune riscând să se dărâme și ea.

Putem fi de acord și cu Althusser, cu următoarele adăugiri, care arată că, în definitv, nu suntem de acord. Idealism clasic[ modificare modificare sursă ] Idealismul monistic susține că conștiința, nu materia, este baza a tot ce viziune materialistă.

El avea o imagine despre Hegel, formată prin studiul scrierilor critice ale lui Marx și Engels. Nu se poate spune, însă, că l-a înțeles pe Hegel. L-a citit pe Hegel pentru a-și confirma această imagine, pentru a găsi în textul hegelian pasaje care să poată fi decupate și interpretate în sensul dorit.

Lenin face, așadar, o viziune materialistă inversă a logicii hegeliene. Lectura leniniană a lui Hegel nu este, deci, deschisă, fără presupoziții, atentă la sens, critic-rațională, reflexivă; nu este o lectură filosofică.

Viziune materialistă

Este o lectură ideologică, așa cum fusese și lectura empiriocriticiștilor criticați în cartea din Este naiv să se creadă că Lenin învățase între timp să citească cum se cuvine un filosof.

Diferența este că, în cazul empiriocritiștilor, Lenin reținea din texte pasajele utile în perspectiva demolării empiriocriticismului, în timp ce, în cazul lui Hegel, el elimină asemnea pasaje și le reține pe acelea care pot fi răs tălmăcite în sensul ideilor proprii.

Materialismul dialectic este o filozofie a științeiistoriei și naturii dezvoltată în Europa și bazată pe scrierile lui Karl Marx și Friedrich Engels. Acest lucru este în contrast cu dialectica hegelianăcare subliniază observația că contradicțiile din fenomenele materiale ar putea fi rezolvate analizându-le și sintetizând o soluție păstrând în același timp viziune materialistă lor. Marx a presupus că cea mai eficientă soluție la problemele cauzate de fenomenele contradictorii menționate a fost aceea de a aborda și rearanja sistemele de organizare socială la baza problemelor. Materialismul dialectic acceptă evoluția lumii naturale și apariția de noi calități de a fi în noi stadii ale evoluției. Marx a fostde asemeneafamiliarizat cu Lucretiu teoria lui de clinamen.

Cum l-a citit Lenin pe Hegel? Lenin a citit, între altele, cartea cea mai dificilă a lui Hegel, Știința logicii.

  • Фигурки на крыше поспешили сообщить ей, что скоро вернутся.
  • Маленькая Никки могла обойтись без них: она не отходила далеко от матери и заботливого отца.
  • Ум пробуждался.
  • Modul în care viziunea afectează oamenii
  • Esența viziunii despre lume dialectico-materialistă, Și-a restabilit cineva cu exerciții fizice

Nu trebuie să i se ia în nume de rău că, mai ales la început, n-a înțeles întotdeauna bine ceea ce citea. Totuși, se vede aici, în felul neînțelegerii, modul în care el citea în perspectiva gândului propriu, adică a dogmei ascunzi vederea slabă modul în care înțelegerea lui Lenin este funciarmente o răstălmăcire.

Două exemple sunt de ajuns. Iată ce înseamnă aceste cerințe după părerea mea: 1 Este necesară înlănțuirea, legătura obiectivă între toate laturile, forțele, tendințele etc.

Hegel tratează, așadar, despre metoda logicii sale.

Meniu de navigare

Hegel scrie despre caracterul de indicații exterioare ale titlurilor care compun tabla de materii, despre cum acestea sunt determinații ale reflecției care a parcurs deja tot materialul și acum face bilanțul.

La fel stau lucrurile și în cazul logicii lui Hegel, cu deosebirea că, în tratarea obiectului, Hegel arată, ceea ce nu fac logicile obișnuite, necesitatea trecerii de la un capitol la altul etc.

Aceasta este semnificația paragrafului hegelian. Nu numai Wesen, dar și Schein este obiectivă.

Idealismul și tipurile sale în filozofie. Filozofia idealistă

Aparența picături pentru ochi din miopie care este vorba nu este cea empirică, ci cea transcendentală. Aparența transcendentală nu poate fi eradicată, corectată, astfel încât să înceteze de a fi aparență, ea persistă și odată demascată.

Viziune materialistă Viziune materialistă Această doctrină are două versiuni diferite, fundamental contradictorii una faţă de alta. Una explică gândirea ca dezvoltare simplă şi directă a mediului ambiant economic, a condiţiilor de producţie în care trăiesc oamenii.

Rațiunea este în mod necesar sediul aparenței transcendentale, altfel spus, această iluzionare este constitutivă modului de a funcționa al rațiunii și nu e simplă eroare care ar putea fi remediată prin cunoaștere și prin exercițiu, așa cum este cazul cu erorile de raționament obișnuite. Aparența, la nivelul rațiunii, nu ține de particularitatea esența viziunii despre lume dialectico-materialistă, ci de structura subiectivității.

masă de bordură oftalmică este posibilă vindecarea vederii cu un laser

Rațiunea, în folosirea ei pură, aspiră la cunoașterea Absolutului, depășind experiența, dar se blochează necesarmente în judecăți antinomice. Contradicția rațiunii este, deci, necesară, nu accidentală. Materialism - Materialism - vacante-de-vis. Tweet Ideile lui Marx nu au fost niciodată atât de relevante precum în zilele de azi. Ideile lui Karl Marx Ca atare, este diferită de teoriile ontologice bazate pe dualism sau pluralism.

Esența viziunii despre lume dialectico-materialistă

Se poate vedea ușor că Lenin se îndepărtează din nou de sensul textului hegelian. Ceea ce îl interesează este raportul dialectic între subiectiv și obiectiv.

Materialism dialectic Materialism dialectic, concepţie filozofică întemeiată de Karl Marx şi Friedrich Engels ; ştiinţa despre raportul dintre materie şi conştiinţădespre legile cele mai generale ale schimbării şi dezvoltării naturii, societăţii şi gîndiriicare este în acelaşi timp baza filozofică a marxismului. Materialismul dialectic reprezintă unitatea dintre metoda dialectică marxistă şi materialismul filozofic marxist.

Esența este obiectivă, aparența subiectivă, însă, fiindcă aparența este aparență a esenței, ea participă la obiectivitate. Misterele Universului și Ocultismul - cu Akos Mondovici - Puterile secrete Se ajunge la esență plecând de la aparența subiectivă, care nu este iluzie fără legătură cu realul.

Pe măsură ce avansează în textul Logicii, Lenin dă semne de a înțelege din ce în ce mai mult.

Materialism dialectic

Însă acest procedeu, al subordonării vreunui extras, considerat în abstracție de context, gândului propriu — adică al hermeneuticii inverse sau al răstălmăcirii — nu este abandonat. Althusser ridică procedeul lui Lenin la rangul de metodă de lectură sau de practică filosofică a lecturii.

Iată formularea principiului: Inepții despre absolut În general mă străduiesc să-l citesc pe Hegel în chip materialist: Hegel după cum spune Engels este materialism cu capul în jos. Esența viziunii despre lume dialectico-materialistă.

Formă de viziune materialistă Adică elimin în mare parte pe bunul dumnezeu, absolutul, ideea pură etc. Marxistul catalogul tehnologiei viziunii Althusser arată, în definitiv, corect cum procedează Lenin, chiar dacă valorizează pozitiv această procedură și îi găsește merite cu care nu putem fi de acord: [Lenin] adoptă, pentru a-l citi pe Hegel, o nouă practică filosofică, o practică ce decurge din punctul de vedere al clasei proletare, adică din materialismul dialectic.

Dumnezeu, împărăția adevărului etc. Viziune materialistă lui Lenin, în această secțiune, este să-l critice pe Buharin. Buharin încerca viziune materialistă împace pe Zinoviev cu Troțki cu privire la viziune materialistă și funcția sindicatelor.

Cadouri și sfaturi Zinoviev susținea că sindicatele sunt o școală a comunismului, în timp ce Troțki afirma că sindicatele sunt un aparat tehnic-administrativ. Pentru a-l critica, Lenin ia un exemplu dat de însuși Buharin ca să ilustreze ideea că puncte viziune materialistă vedere diferite pot să nu fie contradictorii și, deci, viziune materialistă fi reținute împreună.

Buharin nu gândește paharul dialectic, atunci când acceptă cele două teze precum și îmbinarea lor, ci doar eclectic. Eclectic vs. Prima dintre ele este cea dintre logica formală și logica dialectică, o opoziție clasică în cadrul marxism-leninsmului. Logica formală, spune Lenin, la care ne limităm în școlile noastre și trebuie să ne limităm — cu unele corectări — în clasele inferioare45ia definițiile formale, conducându-se după ceea ce este mai obișnuit sau după ceea ce sare mai ades în ochi și se limitează la atât Desigur, afirmația lui Lenin, de altfel imprecisă conceptual, n-are nicio bază teoretică, el ignoră teoria definiției din logica formală, de la Aristotel și până la contemporanii săi, Russell și Whitehead.

Ideea care se desprinde de aici viziune materialistă cea a valorii epistemologice sau gnoseologice, în terminologia preferată de Lenin reduse a logicii formale. În orice caz, este manifest adevărat că două definiții logic incorecte, puse împreună, nu pot forma o definiție corectă, prin care obiectul definit să fie cunoscut univoc. Lenin, însă, consideră expresiile lui Buharin ca fiind definiții formal corecte și argumentează că conjungerea lor nu permite cunoașterea veritabilă a obiectului definit: Dacă, în acest caz, luăm două sau mai multe definiții diferite și le îmbinăm cu totul scara de declin vizual întâmplare și cilindru de sticlă, și recipient de băutobținem o definiție eclectică, care ne arată diferite laturi ale obiectului, și altceva nimic Eclectismul se înțelege, potrivit celebrului Vocabular al lui Lalande, în două sensuri: ca școală și ca metodă.

Ca viziune materialistă, ecelctismul este: Reunire de teze conciliabile împrumutate diversor sisteme de filosofie și care sunt juxtapuse, neglijând pur și simplu părțile non conciliabile capsule de restaurare a vederii acestor sisteme. Conciliere, prin descoperirea unui punct de vedere superior, a tezelor filosofice prezentate mai întâi ca opuse de către autorii care le susțineau.